Test PCR. Stosowane przez nas molekularne testy rtPCR są testami wykrywającymi obecność wirusa w organizmie badanego na podstawie badania genetycznego materiału pobranego jako wymaz z gardła badanego. Testy badają to czy wiremia u osoby badanej jest aktywna, to znaczy, czy dana osoba, w danym momencie, zaraża wirusem otoczenie. Testy rtPCR (zwane „złotym standardem”) to jedyne testy rekomendowane przez WHO do diagnostyki obecności wirusa w trakcie obecnej pandemii. Testy używane przez nas posiadają certyfikaty CE i IVD i są produkcji hiszpańskiej.

Test antygenowy. W badaniu tym wykorzystujemy sprawdzony test antygenowy GLINE-2019-nCov Ag. Test antygenowy to szybki chromatograficzny test immunologiczny służący do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 w organizmie człowieka. Jest on przeznaczony do wczesnego rozpoznania zakażenia u pacjentów, którzy posiadają charakterystyczne objawy koronawirusa. Dzięki możliwości uzyskania wyniku w zaledwie kilka lub kilkanaście minut test jest stosowany jako szybkie narzędzie diagnostyczne. Test posiada wysoką swoistość, dzięki której z dużym prawdopodobieństwem wskazuje aktywne zakażenie wirusem SARS-CoV-2. U osób objawowych dodatni wynik można potwierdzić wymazem z dróg oddechowych RT-PCR, jednak nie jest on niezbędny do skierowania osoby zakażonej na izolację. U pacjentów, którzy nie mają objawów, ale otrzymają dodatni wynik testu antygenowego, rekomendowane jest wykonanie wymazu. Osoby bezobjawowe, które otrzymają wynik ujemny powinny zrealizować także wymaz RT-PCR, gdyż test antygenowy nie daje 100% pewności, że są zdrowe. Natomiast osoby bezobjawowe z ujemnym wynikiem, które mają podejrzenie, że znajdują się we wczesnym stadium choroby mogą wykonać wymaz, gdyż test antygenowy mógł jeszcze nie wykazać obecności wirusa SARS-CoV-2 w ich organizmie.

Test antygenowy wizualnie bardzo przypomina test ciążowy. O jego dodatnim wyniku świadczą charakterystyczne dwie kreski, które w przypadku obecności wirusa SARS-CoV-2 pojawiają się na płytce w ciągu kilku minut od umieszczenia na niej pobranego z nosa materiału.

Z detalicznymi informacjami o testach można się zapoznać pod adresami:

PCR.

Vitassay qPCR SARS-CoV-2 www.imogena.pl/testy/coronavirus-2019/
VIASURE Real Time PCR Detection Kits www.syngen.pl/koronawirus-ncov-2019-covid-19-sars-2-cov-2 ; www.certest.es/viasure/

Test antygenowy.

GLINE-2019-nCov Ag.  https://www.yhlobiotech.com/covid-19-testing/covid-19-antigen-test/gline-2019-ncov-rapid-antigen-self-test.html

 

Technologia rt PCR

Obecnie zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia metodą wykrywania infekcji wirusowej SARS-CoV-2 są testy molekularne wykonywane metodą NAAT (ang. nucleic acid amplification tests), czyli inaczej metodą amplifikacji kwasu nukleinowego. Do grupy tej należy m.in. test rt-PCR, a więc real-time PCR. Wykorzystuje się w nim reakcję łańcuchową polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym. Badanie to wykrywa obecność materiału genetycznego (RNA) wirusa w pobranych od pacjenta próbkach. Po pobraniu materiał trafia do laboratorium, gdzie poddaje się go wieloetapowej obróbce. Najpierw z cząsteczki wirusa wyizolowane zostaje jednoniciowe RNA (ssRNA). Następnie przy pomocy enzymu zwanego odwrotną transkryptazą przepisuje się go na dwuniciowe DNA. W kolejnym kroku laboranci przystępują do amplifikacji, czyli powielenia konkretnych odcinków DNA. Do monitorowania przebiegu całej reakcji i ilości powstałych produktów stosuje się specjalne, znakowane fluorescencyjnie sondy, które łączą się z namnażanym DNA.