Stosowane przez nas molekularne testy rtPCR są testami wykrywającymi obecność wirusa w organizmie badanego na podstawie badania genetycznego materiału pobranego jako wymaz z gardła badanego. Testy badają to czy wiremia u osoby badanej jest aktywna, to znaczy, czy dana osoba, w danym momencie, zaraża wirusem otoczenie. Testy rtPCR (zwane „złotym standardem”) to jedyne testy rekomendowane przez WHO do diagnostyki obecności wirusa w trakcie obecnej pandemii. Testy używane przez nas posiadają certyfikaty CE i IVD i są produkcji hiszpańskiej.

Z detalicznymi informacjami o testach można się zapoznać pod adresami:

Vitassay qPCR SARS-CoV-2 www.imogena.pl/testy/coronavirus-2019/
VIASURE Real Time PCR Detection Kits www.syngen.pl/koronawirus-ncov-2019-covid-19-sars-2-cov-2 ; www.certest.es/viasure/

Technologia rt PCR

Obecnie jedyną zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia metodą wykrywania infekcji wirusowej SARS-CoV-2 są testy molekularne wykonywane metodą NAAT (ang. nucleic acid amplification tests), czyli inaczej metodą amplifikacji kwasu nukleinowego. Do grupy tej należy m.in. test rt-PCR, a więc real-time PCR. Wykorzystuje się w nim reakcję łańcuchową polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym. Badanie to wykrywa obecność materiału genetycznego (RNA) wirusa w pobranych od pacjenta próbkach. Po pobraniu materiał trafia do laboratorium, gdzie poddaje się go wieloetapowej obróbce. Najpierw z cząsteczki wirusa wyizolowane zostaje jednoniciowe RNA (ssRNA). Następnie przy pomocy enzymu zwanego odwrotną transkryptazą przepisuje się go na dwuniciowe DNA. W kolejnym kroku laboranci przystępują do amplifikacji, czyli powielenia konkretnych odcinków DNA. Do monitorowania przebiegu całej reakcji i ilości powstałych produktów stosuje się specjalne, znakowane fluorescencyjnie sondy, które łączą się z namnażanym DNA.