Do kogo kierujemy ofertę na testy COVID19

Do osób, które miały kontakt z osobą, u której wykryto zakażenie SARS-CoV-2 lub miała objawy choroby COVID19; do osób, u których występują niepokojące objawy chorobowe: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, utrata/osłabienie smaku, utrata/osłabienie węchu, ból mięśni, ogólne osłabienie; do osób wykonujących zawody podwyższonego ryzyka ze względu na pracę w służbie zdrowia lub wymagających kontaktów z dużą ilością ludzi ( np. sprzedawcy, kelnerzy, nauczyciele, policjanci, opiekunowie, fryzjerzy itp. ); do pracowników potrzebujących zaświadczenia o negatywnym wyniku testu do przedstawienia w zakładzie pracy; do pacjentów przygotowujących się do operacji w placówkach służby zdrowia; do osób wyjeżdzających za granicę (szczególnie do krajów wymagających posiadania zaświadczenia z negatywnym wynikiem testu); do pracodawców chcących zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz dbającym o ciągłość i niezakłóconą pracę przedsiębiorstwa.

 

Co, jeśli mam wynik pozytywny?

W przypadku wyniku pozytywnego zostaje o tym fakcie powiadomiony pacjent oraz obligatoryjnie Sanepid. Zalecany jest wtedy bezzwłoczny kontakt pacjenta się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępowanie zgodnie z otrzymanymi zaleceniami albo zgłoszenie się do lekarza w szpitalu jednoimiennym lub na oddziale zakaźnym. Oczywiście należy do tego czasu zachować ostrożność, unikać kontaktu z innymi ludźmi i stosować środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki). Stosowne jest też powiadomienie o tym fakcie ludzi, z którymi miało się bezpośredni kontakt ( rodzina, znajomi, zakład pracy itd. )

Ile kosztuje wykonanie testu ?

Cena testu PCR to dla osoby prywatnej 400 zł, natomiast testu antygenowego to 95 zł. Płatne na miejscu, w punkcie pobrań karta płatniczą lub wyliczoną gotówką. Na miejscu też można otrzymać fakturę VAT.

Możliwe jest również otrzymanie zaświadczenia o przebytym teście uznawane przez instytucje państwowe zarówno Polski, jak i innych krajów (służby graniczne, służby sanitarno-epidemiologiczne itp.) i może być wystawione w języku polskim, jak również, na życzenie pacjenta w następujących językach (certyfikat):

 • angielskim
 • niemieckim
 • czeskim

Koszt takiego dodatkowego zaświadczenia to 50 zł.

Czy pobranie materiału jest bezpieczne ?

Z pewnością tak. Personel pobierający wymaz jest wysoko wykwalifikowany oraz wyposażony w wysokiej klasy środki ochrony osobistej, minimalizujące ryzyko transmisji wirusa. Punkt pobrań jest stale dezynfekowany. Samo pobranie trwa nie więcej niż 3 minuty.

Jaka wysoka jest wiarygodność wyniku?

Mimo że specjaliści pracują nad zapewnieniem jak największej dokładności testów, żaden nie jest w 100% doskonały. Testy COVID-19 RT-PCR są swoiste dla tego wirusa, ale istnieje niewielkie kilkuprocentowe ryzyko, uzyskania wyniku fałszywie dodatniego (czyli wyniku dodatniego pomimo braku zakażenia). Z kolei ujemny wynik RT-PCR oznacza, że osoba badana prawdopodobnie nie była zarażona w czasie pobierania próbki, ale jest również możliwe, że wystąpił problem podczas jej pobrania, przechowywania lub transportu, albo że poziom wirusa był zbyt niski. Może to prowadzić do uzyskania wyniku fałszywie ujemnego (wynik ujemny pomimo istniejącego zakażenia). Nie ulega natomiast żadnej wątpliwości, że testy RT-PCR są najbardziej wiarygodną metodą diagnozowania w obecnej pandemii.

Jak odbywa się pobranie w punkcie pobrań?

Kolejność działań wygląda w punkcie pobrań wygląda tak:

 • po przybyciu na miejsce należy poczekać na znak od personelu do wjechania w strefę punktu pobrań.
 • wypełnienie wręczonego przez personel druk skierowania zawierającego: imię i nazwisko, PESEL, dane teleadresowe oraz zestaw niezbędnych zgód,
 • okazanie dokumentu tożsamości,
 • dokonanie wpłaty za test (kartą płatniczą lub wyliczoną gotówką),
 • poddanie się pobraniu wymazu z gardła (PCR) lub nosa (test antygenowy),
 • opuszczenie punktu pobrań.

Punkt pobrań zorganizowany jest tak, aby cała procedura przebiegła szybko, sprawnie i bezpiecznie. Maksymalny czas oczekiwania i pobrania wymazu nie powinien przekraczać 15 minut.

Czy muszę jakoś specjalnie się przygotować się do badania?

W zasadzie badanie nie wymaga specjalnych przygotowań, ale w celu uniknięcia ryzyka nieudanego testu wskazane są następujące działania:

 • zalecane jest powstrzymanie się od spożywania posiłków i napojów przynajmniej na 1 godzinę przed testem.
 • przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania ust, tabletek do ssania oraz gum do żucia.
 • zalecane jest powstrzymanie się od aplikowania donosowych i doustnych środków leczniczych (kropli, maści, aerozoli) przynajmniej na 2 godziny przed testem
 • przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

Ile trwa badanie tzn. pobranie materiału?

Całą procedura zajmuje około 5-10 minut, w tym wykonanie wymazu ok.1-2 min

W jakim języku wydawane są wyniki testu?

Standardowo wyniki dostępne są w języku polskim. Na życzenie pacjenta wydajemy również certyfikat potwierdzający wynik testu w następujących językach: angielskim, niemieckim lub czeskim. Chęć uzyskania certyfikatu w którymś z ww języków należy zgłosić personelowi przed wykonaniem testu (zostanie to zaznaczone na druku skierowania w Uwagach).

Certyfikat wysyłany jest w osobnym e-mailu w ciągu kilku, kilkunastu godzin po udostępnieniu na stronie laboratorium wyniku testu.

Jak długo trzeba czekać na wyniki

W przypadku testu PCR standardowy czas otrzymania wyników online to max 12-24 godziny od dostarczenia próbek do laboratorium (nie licząc weekendów). W szczególnych przypadkach, np.gwałtowny wzrost ilości wykonywanych testów, uzyskanie wyniku nierozstrzygniętego, konieczność ponownego pobrania, termin ten może ulec wydłużeniu do 48 godzin. W praktyce wyniki jest dostępne są często wcześniej.

Wstępny wynik testu antygenowego otrzymujemy w ciągu około 20 minut po wymazie. Wynik oficjalny, podpisany przez diagnostę laboratoryjnego dostępny jest online w ciągu max. 3 godzin od momentu wykonania wymazu.