Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu klientów instytucjonalnych przygotowaliśmy specjalną ofertę dla firm, instytucji, szkół itp.

Pobranie testów możliwe jest w punkcie pobrań, jak i w Państwa zakładzie pracy. Przeważnie wykorzystujemy do akcji wymazowej część powierzchni Państwa parkingu firmowego. W przypadku wypełnienia przez Państwa pracowników formularzy zgody na badanie przed przyjazdem ekipy pobierającej wymazy oraz przesłania do nas listy badanych pracowników, samo pobranie trwa na miejscu około 1,5 minuty od osoby (wzór skierowania przesyłamy wcześniej emailem).

Wynik testu na koronawirusa jest gotowy w ciągu 24-48 godzin od pobrania. W szczególnych przypadkach, np.gwałtowny wzrost ilości wykonywanych testów, uzyskanie wyniku nierozstrzygniętego, konieczność ponownego pobrania termin ten może ulec wydłużeniu do 72 godzin.

Pobrań dokonuje przeszkolony personel medyczny z odpowiednimi uprawnieniami. Personel jest ubrany w specjalistyczne środki ochrony indywidualnej podczas pracy na stanowisku poboru.

 

OFERTA DLA FIRM KOMERCYJNYCH

Oferujemy naszą usługę z dojazdem lub w punkcie pobrań na stadionie.

Testy wykonujemy na terenie całego kraju,

Cena kalkulowana jest indywidualnie w zależności od ilości wymazów, odległości i czasu realizacji.

 

OFERTA DLA INSTYTUCJI NIEKOMERCYJNYCH

Oferujemy naszą usługę z dojazdem lub w punkcie pobrań na stadionie.

Cena jest kalkulowana indywidualnie na zasadzie „pro publico bono” w zależności od ilości wymazów, odległości i czasu realizacji i służy wyłącznie pokryciu bezpośrednich kosztów testu.

 

Płatność w terminie 7 dni na podstawie faktury. Usługi medyczne są zwolnione z VAT.
Zapraszamy do kontaktu.

– email: info@ testcovidwroclaw.pl

– telefon: 517 59 59 62