Rezultat testu COVID19 udostępniany jest drogą elektroniczną przez stronę https://wyniki.cellgen.pl/patients/login/

Możliwe jest również otrzymanie zaświadczenia o wyniku przebytego testu uznawanego przez instytucje państwowe zarówno Polski, jak i innych krajów (służby graniczne, służby sanitarno-epidemiologiczne itp.) i może być wystawione w języku polskim, jak również, na życzenie pacjenta w następujących językach (certyfikat):

 • angielskim
 • niemieckim
 • czeskim

Koszt takiego dodatkowego zaświadczenia to 50 zł.

Certyfikat wysyłany jest w osobnym emailu w ciągu kilku godzin po udostępnieniu na stronie laboratorium wyniku testu (plik w formacie .pdf gotowy do wydrukowania).

Do otrzymania wyników testu COVID19 niezbędne są:

 • adres email (podany podczas pobierania wymazu)
 • PESEL

Wyniki testu PCR udostępniane są online przeciętnie w terminie do 12-48 godzin od dostarczenia próbek do laboratorium (nie licząc weekendów). W szczególnych przypadkach, np.gwałtowny wzrost ilości wykonywanych testów, uzyskanie wyniku nierozstrzygniętego, konieczność ponownego pobrania termin ten może ulec wydłużeniu do 72 godzin.

Wyniki testu antygenowego udostępniane są online przeciętnie w terminie do 3 godzin od wykonania testu.

Zawierają one:

 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • płeć
 • datę urodzenia
 • datę badania
 • rodzaj materiału
 • rodzaj badania
 • informację o metodzie badania
 • wynik
 • dane osób uprawnionych do wykonania i zatwierdzenia wyniku testu

Wynik podpisany jest certyfikatem kwalifikowanym.

Jaki wynik może zostać uzyskany:
Wykryto RNA wirusa SARS-CoV-2 – stwierdzona obecność wirusa w próbce pobranej od pacjenta.
Nie wykryto RNA wirusa SARS-CoV-2 – nie stwierdzono obecności wirusa w próbce pobranej od pacjenta.
Wynik nierozstrzygający – nie można prawidłowo, jednoznacznie określić czy wynik jest dodatni, czy ujemny. W próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego SARS-CoV-2 w ilości na granicy progu wykrywalności, bądź stwierdzono obecność materiału genetycznego innego wirusa, co nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie pomiędzy wynikiem negatywnym a pozytywnym w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Wystawienie wyniku nierozstrzygającego nie świadczy i nie może być interpretowane jako błąd lub brak należytego działania laboratorium – jest konsekwencją naturalnego przebiegu infekcji wirusowych (zgodnie z rekomendacją Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny). W takim przypadku konieczne jest powtórne pobranie wymazu i wykonanie badania po 24-48 godzinach (powtórne pobranie podlega dodatkowej, ulgowej opłacie wynoszącej przy PCR 250 zł).
Wynik niediagnostyczny – reakcja, której poddana jest próbka nie pozwala na stwierdzenie czy uzyskany wynik jest zgodny ze stanem faktycznym. W takim przypadku konieczne jest powtórne pobranie wymazu po 24-48 godzinach (powtórne pobranie nie wymaga dodatkowych opłat).